Vastgoedrecht

Vastgoedrecht

Bij de aankoop, het bouwen en verbouwen of het verhuren van onroerend goed komt veel kijken. Hierbij zijn verschillende spelers betrokken met elk hun eigen belang. Denk aan bouwheer, architect, (onder)aannemer, ingenieur, bouwpromotor, mede-eigenaar(s), verzekeraar etc. Vooraf juridisch advies inwinnen helpt toekomstige problemen en geschillen voorkomen.

Ponet & LVP Advocaten kan u allround bijstaan in dit kader. We bieden bijstand en advies in onder meer:

  • De opmaak en revisie van overeenkomsten met architecten, bouwpromotoren en aannemers
  • De aankoop en verbouwing van uw onroerend goed
  • Huur (woninghuur, gemene huur en handelshuur)
  • Appartementsrecht en mede-eigendom
  • Zakelijke rechten zoals vruchtgebruik, opstal, erfdienstbaarheden en pacht
  • Bijstand in geval van aansprakelijkheidskwesties (verborgen gebreken, verzekeringskwesties, gerechtelijke of minnelijke expertises)